Satılık

KARTAL ISTANBUL KONUT IMARLI ARSA

7541M2

69.000.000$Detaylı Açıklama

1 - Mer'i İmar Planı ve mevzuatına uygun olarak boş arsa için inşaat şartları aşağıda gösterildiği şekilde tanzim
edilerek imar durumu ile yalnız proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz. Bu imar durumunun süresi 1 yıl olup,
imar planında ve mevzuatında bir değişiklik olması halinde hiçbir hak iddia edilemez.
2 - Yapı ruhsatı müracaatı esnasında İSKİ' den alınacak tasdikli fosseptik veya kanal projesi, ısı yalıtım projesi
ve raporu, zemin etüd raporu, itfaiye onayı, Kadastro Müdürlüğünden alınacak röperli kroki, bloğun çekme
mesafelerini gösterir inşaat istikamet rölevesi, tabii zemin ve yol kotları gösterir plan kotesi, gerekli görüldüğü
takdirde muhtelif en-boy kesitleri ve detay projeleri mimari ve statik projelere eklenecektir.
3 - İMAR UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
3.1. Parselin yüz aldığı yol imar kanunun 23. maddesine tabi olup, Müdürlüğünden ilişiği kesilmeden
uygulama yapılamaz.
3.2. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ile yürürlükteki İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İmar Yönetmeliği, Otopark ve Sığınak Yönetmeliklerine göre uygulama yapılacaktır.
3.3. Yola terk ve kamuya ayrılan kısımlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
3.4. Belirlenemeyen yol genişlikleri ile kadastral sınırlar göz önünde bulundurularak, terk, satın almalar ve
blok ebatları inşaat istikametrölevesi belirlenecektir.
3.5. İlgilisinin sunduğu evraklara, uygulama imar planına ve imar planı notlarına göre tanzim edilmiş olan
imar durumu, yapılanma şartlarını göstermekte olup söz konusu parselin kapsayan, ifraz işlemlerinden
kaynaklanan ve imar uygulamalarını etkileyen işlemler 18. madde uygulama bürosunun sorumluluğundadır.
3.6. Zemin Etüdü yapılmadan uygulama yapılamazBÖLGEDE DEVAM EDEN PROJELER

• Manzara Adalar
• Yakacık Royal Towers
• Versus Dragon
• Şehr-i Deniz
• Referans Kartal
Loca
• Aydos Panorama
• Kartal Wings
• Yücel Park
• Kartal 101
Recidence
• Marmara Kule
• Çukurova Balkon

• Bumerang Kartal
• Nanda Tower
• Asia Prestige
• Grand Tower
Kartal
• AND Pastel
• Seyir İstanbul
• Metsan Nexus
• Karmall Kule
• La Marina
• Asfor Kartal


Kültür, evcil hayvanlar, dünya mutfağı ve sağlık hizmetleri hemen yanınızda!

Çevrenizdeki önemli noktaları ve diğer tüm özellikleri sizler için listeliyoruz.


Kültür

Görmek

Duymak

.

Okumak

.

İzlemek


Sağlık

Doğa

Egzersiz Yapmak

.

Rahatlamak

.

Beslenme


Evcil Hayvanlar

Oyun Alanı

Bakım Merkezi

.

Evcil Hayvan Mağazası

.


Mutfakla ilgili

Popüler Mekanlar

.

Kahve İçilebilecek nezih mekanlar

.

Yemek Resturantları

.

Çaybahçesi ve Park Alanı

.

Marketler

.